proposta

Propostas para a seguinte reunión

Definir As Furnas como asociación pro-ecoloxista:

  • Comprometernos a respeitar o medio ambiente nas nosas actividades.
  • Difundir o espírito de respeito ó medio ambiente, Reducir, Reutilizar e Reciclar.
  • Recollida a domicilio de PCs dos que a xente desexe desfacerse. Empregalo para montar e repartir PCs de segunda man á xente que os requira.
  • Colaboración cos grupos ecoloxistas do Morrazo.
  • Mantemento da asociación sostíbel, minimizar papelería e maximizar soportes renovábeis, coma os informáticos.

 

Etiquetas: 
Subscribe to RSS - proposta